TERMINY SPOTKAŃ
INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH

12 listopada 2013 roku
Szkoła Podstawowa w Jantarze – godzina 15:30
Zespół Szkół Podstawowych w Drewnicy – godzina 17:30

13 listopada 2013 roku
Gimnazjum w Mikoszewie – godzina 15:40
Zespół Szkół w Stegnie – godzina 17:30

14 listopada 2013 roku
Świetlica wiejska w Rybinie – godzina 15:30
Świetlica wiejska w Bronowie – godzina 18:00

18 listopada 2013 roku
Świetlica wiejska w Chełmek Osada – godzina 15:30
Świetlica wiejska w Stobcu – godzina 18:00

19 listopada 2013 roku
Zespół Szkół w Tujsku – godzina 16:00
Świetlica wiejska w Dworku – godzina 18:30

W ramach spotkania uzyskasz informacje
na temat korzyści jakie uzyskamy dzięki realizacji projektu poprzez:

  • Uzyskanie dostępu do globalnej sieci, umożliwiające uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Gminy.
  • Podniesienie jakości pracy placówek edukacyjnych na terenie Gminy poprzez wprowadzenie do nich e-dzienników, nowoczesnego narzędzia komunikacji rodziców ze szkołą i szkoły z rodzicami.
  • Wyrównywanie szans dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży poprzez zakup do szkół i świetlic komputerów wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu.
  • Bezpłatnego udostępnienia 32 gospodarstwom domowym komputerów z dostępem do Internetu.
  • Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez szkolenia.